Futuro Rio er en norsk bistandsorganisasjon som arbeider blant de fattigste i slummen av Rio de Janeiro. Vårt arbeid og våre prosjekter er forankret i FN's Barnekonvensjons artikler som omhandler barns helse og rett til utdanning.

Hjelp oss å hjelpe - gi din støtte til vårt arbeide:

Gi et engangsbeløp

Inngå en fast giveravtale