Utdeling av mat i favelaene

Futuro Rios prosjekter dekker seks ulike slumområder (favelaer) i Rio de Janeiro. Alle prosjektene ligger på halvøya Ilha do Governador – like ved den internasjonale flyplassen i Rio.
Her er arbeidsmulighetene små, helsetilbudet svært mangelfullt og boforholdene elendige. 

Bane og Entreprenørservice AS delte ut mat til familiene i slummen av Rio de Janeiro i Brasil. Foto Snorre Holand - Futuro Rio

Med liten tilgang til lønnet arbeid og et offentlig sosialapparat som ikke på noen måte er tilstrekkelig, opplever svært mange familier stor matmangel. Futuro Rio gjennomfører derfor et større matprogram i de slumområdene vi arbeider. Vi deler ut standard matesker (Cesta de alimentos) hver 14. dag til de mest trengende familier. Behovet er dessverre større enn hva vi klarer å dekke, men matutdelingen har naturlig nok høy prioritet hos oss.

Futuro Rio deler ut mat i slummen av Rio de Janeiro i Brasil. Futuro Rio deler ut mat i slummen av Rio de Janeiro i Brasil.

Ekstra matutdeling i forkant av påsken

Svært mange familier sliter daglig for å kunne ha mat til familien. Dette blir ekstra vanskelig i forbindelse med de store høytidene. Futuro Rio forsøker derfor å øke innsatsen med matutdeling i forkant av jul og påskehøytiden hvert år. I forkant av påsken i år klarte vi å dele ut 30% mer mat enn hva vi klarer en vanlig måned. I forbindelse med denne påsken fikk vi også organisert utdeling av andre livsnødvendigheter til enkelte familier. Vi fikk bl.a. delt ut store mengder med bleier til småbarnsfamilier, og vi fikk også fordelt 
noen påskeoverraskelser til svært mange barn. En takk til dere alle som
daglig gjør dette mulig.  

Cesta de Alimentos - Matkasser med næringsrik mat

Futuro Rio delte ut sine første matkasser i forkan av julen 2013. Etter dette har matutdelingsprogrammet vokst stort i omfang, og vi vi deler nå ut matkasser til svært mange familier hver 14. dag. Matkasene består av næringsrik, typisk brasiliansk mat - totalt 21 kg mat. En matkasse skal rekke til en familie på 5-6 personer i 14 dager.
Les mer om våre matkasser her>>
 

Forhandlet nye priser på matkasser

 Futuro Rio deler jevnlig ut matkasser til de mest trengende i de prosjektområdene vi arbeider. Matkassene – Cesta de alimentos består av ordinære matvarer som inngår i et vanlig brasiliansk kosthold. I et land med mer enn 130 millioner mennesker som lever under fattigdomsgrensen, er markedet for standardiserte matkasser svært stort. Flere bistandsprosjekter benytter seg av matkasser fra ulike produsenter.

Futuro Rio har siden oppstarten av matutdelingsprogrammet for snart to år siden benyttet leverandøren Makro til sitt program. Herfikk vi opprinnelig forhandlet frem gode priser på det volumet vi den gang hadde. Etter at volumet økte betraktelig gjennom det første året, og avdelingsdirektøren for Makro i Rio de Janeiro hadde fått en nærmere presentasjon av Futuro Rio og vårt arbeid i deres «nærmiljø» fikk vi i oktober 2014 forhandlet ytterligere forbedrede priser på matkassene. Det gjør oss i stand til å dele ut mat til enda
flere familier. En stor takk til Makro for velvillig prising og avtaler for øvrig.


 

Matutdeling julen 2013

Vi startet vårt matutdelingsprogram i november 2013, etter forespørsel fra og samtaler med presidenten i favelaen INPS. Han fortalte at mange familier i hans favela så med gru frem mot julehøytiden. Å feire en stor høytid uten mat er ofte vanskelig for de familier som ikke har mulighet til å skaffe seg mat. Etter denne starten har vårt matutdelingsprogram kommet inn i faste former, og det deles ut mat til de mest trengende hver 14. dag. For nærmere informasjon om hva matkassene inneholder, følg denne linken.
I forbindelse med vår matutdeling i  forkant av julen, kom vi også på besøk til en familie som består av syv personer – mor og seks barn. Bare to av guttene var hjemme (23. desember), og de hadde ikke sett sin mor på fem dager. Gleden var imidlertid stor da de kunne motta en matkasse fra Fururo Rio. En av guttene løp straks ut i gata for å finne søsknene sine og fortelle at nå hadde de mat…. 

Hjelp oss å hjelpe - gi din støtte til vårt arbeide:

Gi et engangsbeløp

Inngå en fast giveravtale