Viseguvernør Miraldi på prosjektbesøk hos Futuro Rio de janeiro

Prosjektleder Snorre Holand Futuro Rio (t.v.) sammen med Viseguvernør i Rio de Janeiro Nelsinho Miraldi (t.h.) - Foto: Futuro Rio de Janeiro oktober 2014 Prosjektleder Snorre Holand Futuro Rio (t.v.) sammen med Viseguvernør i Rio de Janeiro Nelsinho Miraldi (t.h.) - Foto: Futuro Rio de Janeiro oktober 2014


(En hilsen fra viseguvernør Nelsinho Miraldi, oktober 2014)

God ettermiddag alle sammen, vi er nå på Ilha do Governador, Bancarios. Jeg kom hit i dag for å hedre prosjektet og for å uttrykke viktigheten av prosjektet her på Bancarios. Jeg er også glad for å få lov til å være med å dele ut nye drakter sammen med president Luciano Monteiro. Han er en markant person som vet å fremme sine ønsker og aktiviteter i det politiske miljø. Dette prosjektet er et godt eksempel på dette. Jeg ønsker å understreke viktigheten av slike partnerskap som dette med Futuro Rio. Dette bidrar til utvikling i området, det gjør det mulig å gjennomføre flere aktiviteter for barn, og man kan gi komplementær undervisning til skolene i området. Jeg ønsker å overbringe en stor takk, og vil gjerne si at dørene til Rådhuset er åpne for Futuro Rio de Janeiro. Jeg vil også takke alle sponsorene i Norge som støtter Futuro Rio de Janeiro slik at prosjektet kan favne om enda flere områder av Ilha do Governador. Tusen takk!