Futuro Rio de janeiro's skole - Casa da Noruega

Raphael    Foto: Snorre Holand Raphael Foto: Snorre Holand


Futuro Rio de janeiro arbeider ut fra erkjennelsen av at utdanning er veien ut av fattigdom.

Med utdanning følger fremtids-muligheter, håp, selvrespekt og muligheter for et verdig liv.

Futuro Rio de Janeiro øker fokus på utdanning for marginaliserte barn, og har
derfor startet byggingen av egen skole – «Casa Noruega».

Som kjent er Brasil i en rivende økonomisk utvikling, med et stadig større innslag av internasjonale (ikke minst norske) etableringer i industri og handel. I dag er mer enn 200 norske bedrifter etablert i Brasil.

Samtidig som landet opplever en sterk økonomisk vekst, er Brasil fortsatt et av de landene i verden hvor forskjellen mellom fattig og rik er størst.

Det er fortsatt mer enn 140 millioner mennesker som lever i fattigdom i Brasil. Bare i Rio de Janeiro by – hvor vi har ulike sosiale prosjekter –
er det mer enn 2 millioner mennesker som lever i fattigdom.

Casa Noruega vil stå ferdig sommeren 2014, og vi vil da ha full fokus på engelsk-opplæring, støtte-undervisning i kjernefag samt etter hvert yrkesfaglige kurs.

Vi trenger sårt støttespillere i næringslivet for realisering og drift av Casa Noruega. Kanskje noe for din bedrift?  I så fall, fyll ut skjemaet, og vi sender deg en komplett presentasjon.

Du kan også laste ned presentasjonen ved å følge denne lenken:

CASA NORUEGA PRESENTASJON.

 

Casa Noruega tar form.
Prosjektbesøk 11.03.2014.

Reisverket til Casa Noruega påbegynt.
Tomten til Casa Noruega ryddet og klar for grunnarbeide.
Ryddingen påbegynt med tungt maskineri.
Slik så tomten ut ved overtagelsen, mye arbeid før Casa Noruega kunne påbegynnes.
Første spadetak. Presidenten i INPS og Snorre Holand.
Planskisse, Casa Noruega, INPS Ilha do Governador, Rio de Janeiro