Futuro Rio de janeiro takker 3. Batalhão de Infantaria dos Fuzileiros Navais

Futuro Rio i tett samarbeid med Marinen i Brasil Futuro Rio i tett samarbeid med Marinen i BrasilI vårt Academia Futuro har vi etter hvert fått en stor fotballavdeling. Det deltar nå i overkant av 300 jenter og gutter på våre organiserte fotballtreninger. Det trenes fra morgen til kveld – 7 dager i uka fordelt på totalt 14 treningsgrupper. Våre trenere legger ned en formidabel innsats, både i selve treningsarbeidet og i organiseringen rundt gruppene. Når vi kun har et lite treningsområde på ca. 30 x 50 meter sier det seg selv at det er et puslespill å få plass til alle treningsøktene.
Flere av våre lag deltar og gjør det svært bra i ulike cuper i Rio. Det eldste damelaget vårt har blitt cupmestere i flere store cuper i de siste tre-fire årene.
Nå pågår den største cupen – Taca das Favelas - Favelacupen for fullt. Her stiller svært mange favelaer (slumområder) med sine lag, det er TV-dekning av kampene og talentspeidere fra de store lagene i Rio sitter tett på tribunene.

I forbindelse med forberedelsene til årets favelacup har vi fått til en flott samarbeidsavtale med en gruppe i den Brasilianske Marinen, nærmere bestemt 3. Batalhão de Infantaria dos Fuzileiros Navais som har hovedkvarter på Bancarios – ikke langt fra de favelaene vi arbeider.
Øverstkommanderende ved marinebasen har stilt basens treningsfasiliteter til fri disposisjon for oss i forkant av alle de cupene vi deltar i. For våre gutter og jenter er dette bare helt fantastisk. Vi får trene på full fotballbane, og i tillegg en gressmatte av god kvalitet. Å komme fra vårt humpete og til dels gjørmete treningsfelt av grus, er dette som å komme til Maracana Stadion for våre håpefulle.
Vi takker Marinen på det varmeste, og lover å levere tilbake i form av god oppførsel og gode sportslige resultater.

MUITO OBRIGADO – TUSEN TAKK!!!

Futuro Rio de janeiro på lånt treningsfelt av Marinha Do Brasil

loading...

Academia Futuro - Utdanning er veien!

Foto: Snorre Holand Futuro Rio Foto: Snorre Holand Futuro RioFuturo Rio de Janeiro arbeider ut fra en erkjennelse om at utdanning er veien ut av fattigdom og håpløshet.

I alle våre prosjekter ønsker vi derfor å legge inn flest mulig elementer som skal motivere til å prioritere det å gå på skole og tilegne seg lærdom. Kun gjennom økt kunnskap kan man klare å etablere et liv vekk fra den bunnløse fattigdom som preger tilværelsen i Rio de Janeiros favelaer.

Uten kunnskap og utdannelse er veien kort til gjengkriminalitet, narkotika-salg og prostitusjon.

Futuro Rio arbeider i dag i flere slumområder på halvøya Ilha do Governador i Rio de Janeiro. Alt arbeid var i den første tiden basert på frivillighet og gaver fra privatpersoner og næringsliv.

Formålet med foreningen er å gi barn og unge i Rio de Janeiros favelaer de muligheter og utøvelse av rettigheter som er slått fast i FNs barnekonvensjon.

Futuro Rios prosjekter og aktiviteter er forankret i  Barnekonvensjonens artikkel 24 – 29 som omhandler barns helse og rett til utdanning.

Rio de Janeiros favelaer

I Rio de Janeiro by bor det over 6 millioner mennesker. Av disse bor ca. 1/3, dvs. ca. 2 millioner, i Rios slumområder; favelaene.

Mange favelaer er ofte kjennetegnet ved en nærmest total mangel på gatenavn, elektrisitet og sanitæranlegg. Favelaer har ofte problemer med narkotikarelatert gjengkriminalitet.

De mest beryktede favelaene ligger ofte «vegg i vegg» med luksuriøse eiendommer hvor helikopteret står side om side med de flotteste biler, gjerne ved siden av svømmebassenget.

Mer enn 400.000 barn og unge lever i en tilværelse preget av ekstrem fattigdom, manglende sanitære løsninger, mangelfull skolegang, lite mat og uten store fremtidshåp.

De fleste av våre prosjekter inneholder organiserte fritidsaktiviteter i samarbeid med den enkelte skole. Fotball er naturlig nok den største aktiviteten i så måte.

Vi har ikke som målsetting å utvikle morgen-dagens Peléer eller Ronaldinhoer, men ønsker å tilby sunne, organiserte aktiviteter som vi gjennomfører ved å bruke fotball som virke-middel for fokus på utdanning.

Arbeidsmetode

I praksis innebærer dette at vi har et tett samarbeid med skolene i de favelaene hvor vi har fotballprosjekter. Våre trenere fungerer som et alternativ til foreldre når det gjelder å følge opp det enkelte barn på skolen.

Dersom skolearbeidet neglisjeres, vil våre trenere få melding fra skolen, og hjelpetiltak eller sanksjoner som utestengelse fra trening ell. lignende kan iverksettes.

Denne arbeidsmodellen har vist seg å gi meget positiv effekt.

På den ene siden holder prosjektene barn og unge unna kriminalitet og narkotikaomsetning. På den annen side har vi kunnet registrere en markant og gledelig forbedring i barnas prestasjoner på, og interesse for, skolearbeidet.

Futuro Rio søker alltid å få til en slik arbeids-modell i de favelaene vi etablerer prosjekter.

Futuro Rio har pr. januar 2014 -

310 elever i Academia Futuro.

Arbeidsmodell Futuro Rio i Brasil
Stor Resultatforbedring på skolen i INPS Foto: Snorre Holand
Raphael har blitt ivrig med leksene. Foto: Snorre Holand Futuro Rio
Et av Futuro Rio's mange trenings-partier. Foto: Snorre Holand
Futuro Rio følger opp skolearbeidet for den enkelte. Av og til kan sanksjoner som utestengelse fra trening være oppdragende tiltak. Illustrasjonsbilde. Foto: Snorre Holand
To brødre som alltid er like glade! Elisvaldo (8) og Edson (7). Foto: Snorre Holand
Raphael sammen med sin mor. Foto: Snorre Holand