Prosjektleder i Futuro Rio de Janeiro Snorre Holand inspiserer vanntanker som mulige yngleplasser for mygg som bærer Zika viruset. Prosjektleder i Futuro Rio de Janeiro Snorre Holand inspiserer vanntanker som mulige yngleplasser for mygg som bærer Zika viruset.
38 grader i Rio i dag. Perfekt dag for Copacabana-stranden - men dessverre også for utklekking av nye virusbærende mygg. 

Bildene viser en typisk vanntilførsel til de husene vi ser tusenvis av i favelaene i Rio. Varme og åpent vann er et perfekt klekkemiljø for nye mygg. 
Vi har nå intensivert utdeling av myggnett og myggmiddel. Vi har også fått inkludert myggmiddel og informasjon om Zika-viruset i våre matkasser som deles ut. 

Så langt er det ikke påvist Microcefali (alvorlig hjerneskade på nyfødte) i de seneste seks månedene i våre favelaer. Jeg håper vi kan si det om 12 måneder også.

les hele innlegget »
Futuro Rio de Janeiro deler ut myggnett og myggolje i forebyggende arbeide mot Zika viruset i slummen av Rio de Janeiro i Brasil. Futuro Rio de Janeiro deler ut myggnett og myggolje i forebyggende arbeide mot Zika viruset i slummen av Rio de Janeiro i Brasil.

Det er fortsatt liten kunnskap om Zikaviruset her i favelaen.

Det er derfor bra at vi arbeider sammen med helsepersonell fra helsestasjonen, slik at de kan få gitt informasjon til de mest utsatte.

I morgen skal vi også inspisere vanntanker. Hver bolig har sin vanntank på taket, og denne går alltid tom et par ganger i løpet av en måned. Disse tomme vanntankene står i sola, og det blir en ypperlig klekkeplass for nye mygg. Dette kan man enkelt forhindre ved et enkel desinfiseringsmiddel. Så i morgen blir det mye tak-klatring.

les hele innlegget »
Send zika til 2468 og du støtter Futuro Rio's arbeide med utdeling av myggnett og myggmiddel i kampen mot zika viruset Send zika til 2468 og du støtter Futuro Rio's arbeide med utdeling av myggnett og myggmiddel i kampen mot zika viruset
Futuro Rio de Janeiro arbeider nå intenst med å distribuere myggnett og dekkende klær til gravide i slumområdene i Rio de Janeiro.

Myggnett er det beste forebyggende tiltak som kan iverksettes, da det ikke finnes vaksine for dette viruset.

Situasjonen er prekær - jmf avisoppslag, TV og radio. Vi tenger nå all den støtte vi kan få, og har gjort det enkelt for deg å støtte arbeidet. I tillegg til at vi ønsker at du støtter arbeidet vil vi også gjerne at du deler slik at flest mulig kan få støttet oss og dermed hjelpe de som nå er i faresonen! NÅ!

les hele innlegget »
Skolen har startet opp etter ferien for alle elevene som får støtteundervisning i kjernefagene og engelsk på Casa da Noruega. Vi har nå startet dugnaden med å samle inn 3.200 skolebøker slik at barna i alderen 6-18 år får utdannelse i slummen av Rio de Janeiro i Brasil.

les hele innlegget »

Futuro Rio de Janeiro arrangerer i samarbeid med Grini Golf Klubb ett veldedighetsarrangement i Oslo for å skaffe penger til skolebøker og skolemateriell på skolen Casa da Noruega.

Casa da Noruega ligger i favelaen INPS, midt i slummen av Rio de Janeiro.  Charity Golf Tournament vil bli avholdt på Grini Golfbane onsdag 23 september 2015 fra kl. 12:00. 

les hele innlegget »
Futuro Rio de Janeiro's skole, Casa da Noruega. Skolen ligger i favelaen INPS på Bancrios i Rio de Janeiro i Brasil Futuro Rio de Janeiro's skole, Casa da Noruega. Skolen ligger i favelaen INPS på Bancrios i Rio de Janeiro i Brasil
Futuro Rio de Janeiros arbeider ut fra erkjennelsen av at utdanning er veien ut av fattigdom. Med utdanning følger fremtids-muligheter, håp, selvrespekt og muligheter for et verdig liv. Futuro Rio øker fokus på utdanning for marginaliserte barn, og har derfor startet byggingen av egen skole – «Casa Noruega».

Som kjent er Brasil i en rivende økonomisk utvikling, med et stadig større innslag av internasjonale (ikke minst norske) etableringer i industri og handel. I dag er mer enn 200 norske bedrifter etablert i Brasil.

Samtidig som landet opplever en sterk økonomisk vekst, er Brasil fortsatt et av de landene i verden hvor forskjellen mellom fattig og rik er størst. Det er fortsatt mer enn 140 millioner mennesker som lever i fattigdom i Brasil. Bare i Rio de Janeiro by – hvor vi har ulike sosiale prosjekter – er det mer enn 2 millioner mennesker som lever i fattigdom.

Casa Noruega vil stå ferdig sommeren 2015, og vi vil da ha full fokus på engelsk-opplæring, støtte-undervisning i kjernefag samt etter hvert yrkesfaglige kurs.

les hele innlegget »
Mer enn 300 elever deltar i Academia Futuro Rio. Her får barna organisert trening og skolegang. Mer enn 300 elever deltar i Academia Futuro Rio. Her får barna organisert trening og skolegang.
Futuro Rio de Janeiro arbeider ut fra en erkjennelse om at utdanning er veien ut av fattigdom og håpløshet. 

I alle våre prosjekter ønsker vi derfor å legge inn flest mulig elementer som skal motivere til å prioritere det å gå på skole og tilegne seg lærdom. Kun gjennom økt kunnskap kan man klare å etablere et liv vekk fra den bunnløse fattigdom som preger tilværelsen i Rio de Janeiros favelaer. 
Uten kunnskap og utdannelse er veien kort til gjengkriminalitet, narkotika-salg og prostitusjon.

Futuro Rio de Janeiro arbeider i dag i flere slumområder på halvøya Ilha do Governador i Rio de Janeiro. Alt arbeid var i den første tiden basert på frivillighet og gaver fra privatpersoner og næringsliv. 
Formålet med foreningen er å gi barn og unge i Rio de Janeiros favelaer de muligheter og utøvelse av rettigheter som er slått fast i FNs barnekonvensjon. Futuro Rios prosjekter og aktiviteter er forankret i  Barnekonvensjonens artikkel 24 – 29 som omhandler barns helse og rett til utdanning.

Rio de Janeiros favelaer

Rio de Janeiro by bor det over 6 millioner mennesker. Av disse bor ca. 1/3, dvs. ca. 2 millioner, i Rios slumområder; favelaene. Mange favelaer er ofte kjennetegnet ved en nærmest total mangel på gatenavn, elektrisitet og sanitæranlegg. Favelaer har ofte problemer med narkotikarelatert gjengkriminalitet.

De mest beryktede favelaene ligger ofte «vegg i vegg» med luksuriøse eiendommer hvor helikopteret står side om side med de flotteste biler, gjerne ved siden av svømmebassenget.  Mer enn 400.000 barn og unge lever i en tilværelse preget av ekstrem fattigdom, manglende sanitære løsninger, mangelfull skolegang, lite mat og uten store fremtidshåp. De fleste av våre prosjekter inneholder organiserte fritidsaktiviteter i samarbeid med den enkelte skole. Fotball er naturlig nok den største aktiviteten i så måte.Vi har ikke som målsetting å utvikle morgen-dagens Peléer eller Ronaldinhoer, men ønsker å tilby sunne, organiserte aktiviteter som vi gjennomfører ved å bruke fotball som virke-middel for fokus på utdanning.

Arbeidsmetode

I praksis innebærer dette at vi har et tett samarbeid med skolene i de favelaene hvor vi har fotballprosjekter. Våre trenere fungerer som et alternativ til foreldre når det gjelder å følge opp det enkelte barn på skolen. Dersom skolearbeidet neglisjeres, vil våre trenere få melding fra skolen, og hjelpetiltak eller sanksjoner som utestengelse fra trening ell. lignende kan iverksettes. Denne arbeidsmodellen har vist seg å gi meget positiv effekt. På den ene siden holder prosjektene barn og unge unna kriminalitet og narkotikaomsetning. På den annen side har vi kunnet registrere en markant og gledelig forbedring i barnas prestasjoner på, og interesse for, skolearbeidet. Futuro Rio de Janeiro søker alltid å få til en slik arbeids-modell i de favelaene vi etablerer prosjekter.

les hele innlegget »
Prosjektleder i Futuro Rio de Janeiro Snorre Holand inspiserer vanntanker som mulige yngleplasser for mygg som bærer Zika viruset. Prosjektleder i Futuro Rio de Janeiro Snorre Holand inspiserer vanntanker som mulige yngleplasser for mygg som bærer Zika viruset.
38 grader i Rio i dag. Perfekt dag for Copacabana-stranden - men dessverre også for utklekking av nye virusbærende mygg. 

Bildene viser en typisk vanntilførsel til de husene vi ser tusenvis av i favelaene i Rio. Varme og åpent vann er et perfekt klekkemiljø for nye mygg. 
Vi har nå intensivert utdeling av myggnett og myggmiddel. Vi har også fått inkludert myggmiddel og informasjon om Zika-viruset i våre matkasser som deles ut. 

Så langt er det ikke påvist Microcefali (alvorlig hjerneskade på nyfødte) i de seneste seks månedene i våre favelaer. Jeg håper vi kan si det om 12 måneder også.

les hele innlegget »
Futuro Rio de Janeiro deler ut myggnett og myggolje i forebyggende arbeide mot Zika viruset i slummen av Rio de Janeiro i Brasil. Futuro Rio de Janeiro deler ut myggnett og myggolje i forebyggende arbeide mot Zika viruset i slummen av Rio de Janeiro i Brasil.

Det er fortsatt liten kunnskap om Zikaviruset her i favelaen.

Det er derfor bra at vi arbeider sammen med helsepersonell fra helsestasjonen, slik at de kan få gitt informasjon til de mest utsatte.

I morgen skal vi også inspisere vanntanker. Hver bolig har sin vanntank på taket, og denne går alltid tom et par ganger i løpet av en måned. Disse tomme vanntankene står i sola, og det blir en ypperlig klekkeplass for nye mygg. Dette kan man enkelt forhindre ved et enkel desinfiseringsmiddel. Så i morgen blir det mye tak-klatring.

les hele innlegget »
Send zika til 2468 og du støtter Futuro Rio's arbeide med utdeling av myggnett og myggmiddel i kampen mot zika viruset Send zika til 2468 og du støtter Futuro Rio's arbeide med utdeling av myggnett og myggmiddel i kampen mot zika viruset
Futuro Rio de Janeiro arbeider nå intenst med å distribuere myggnett og dekkende klær til gravide i slumområdene i Rio de Janeiro.

Myggnett er det beste forebyggende tiltak som kan iverksettes, da det ikke finnes vaksine for dette viruset.

Situasjonen er prekær - jmf avisoppslag, TV og radio. Vi tenger nå all den støtte vi kan få, og har gjort det enkelt for deg å støtte arbeidet. I tillegg til at vi ønsker at du støtter arbeidet vil vi også gjerne at du deler slik at flest mulig kan få støttet oss og dermed hjelpe de som nå er i faresonen! NÅ!

les hele innlegget »
Skolen har startet opp etter ferien for alle elevene som får støtteundervisning i kjernefagene og engelsk på Casa da Noruega. Vi har nå startet dugnaden med å samle inn 3.200 skolebøker slik at barna i alderen 6-18 år får utdannelse i slummen av Rio de Janeiro i Brasil.

les hele innlegget »

Futuro Rio de Janeiro arrangerer i samarbeid med Grini Golf Klubb ett veldedighetsarrangement i Oslo for å skaffe penger til skolebøker og skolemateriell på skolen Casa da Noruega.

Casa da Noruega ligger i favelaen INPS, midt i slummen av Rio de Janeiro.  Charity Golf Tournament vil bli avholdt på Grini Golfbane onsdag 23 september 2015 fra kl. 12:00. 

les hele innlegget »
Futuro Rio de Janeiro's skole, Casa da Noruega. Skolen ligger i favelaen INPS på Bancrios i Rio de Janeiro i Brasil Futuro Rio de Janeiro's skole, Casa da Noruega. Skolen ligger i favelaen INPS på Bancrios i Rio de Janeiro i Brasil
Futuro Rio de Janeiros arbeider ut fra erkjennelsen av at utdanning er veien ut av fattigdom. Med utdanning følger fremtids-muligheter, håp, selvrespekt og muligheter for et verdig liv. Futuro Rio øker fokus på utdanning for marginaliserte barn, og har derfor startet byggingen av egen skole – «Casa Noruega».

Som kjent er Brasil i en rivende økonomisk utvikling, med et stadig større innslag av internasjonale (ikke minst norske) etableringer i industri og handel. I dag er mer enn 200 norske bedrifter etablert i Brasil.

Samtidig som landet opplever en sterk økonomisk vekst, er Brasil fortsatt et av de landene i verden hvor forskjellen mellom fattig og rik er størst. Det er fortsatt mer enn 140 millioner mennesker som lever i fattigdom i Brasil. Bare i Rio de Janeiro by – hvor vi har ulike sosiale prosjekter – er det mer enn 2 millioner mennesker som lever i fattigdom.

Casa Noruega vil stå ferdig sommeren 2015, og vi vil da ha full fokus på engelsk-opplæring, støtte-undervisning i kjernefag samt etter hvert yrkesfaglige kurs.

les hele innlegget »
Mer enn 300 elever deltar i Academia Futuro Rio. Her får barna organisert trening og skolegang. Mer enn 300 elever deltar i Academia Futuro Rio. Her får barna organisert trening og skolegang.
Futuro Rio de Janeiro arbeider ut fra en erkjennelse om at utdanning er veien ut av fattigdom og håpløshet. 

I alle våre prosjekter ønsker vi derfor å legge inn flest mulig elementer som skal motivere til å prioritere det å gå på skole og tilegne seg lærdom. Kun gjennom økt kunnskap kan man klare å etablere et liv vekk fra den bunnløse fattigdom som preger tilværelsen i Rio de Janeiros favelaer. 
Uten kunnskap og utdannelse er veien kort til gjengkriminalitet, narkotika-salg og prostitusjon.

Futuro Rio de Janeiro arbeider i dag i flere slumområder på halvøya Ilha do Governador i Rio de Janeiro. Alt arbeid var i den første tiden basert på frivillighet og gaver fra privatpersoner og næringsliv. 
Formålet med foreningen er å gi barn og unge i Rio de Janeiros favelaer de muligheter og utøvelse av rettigheter som er slått fast i FNs barnekonvensjon. Futuro Rios prosjekter og aktiviteter er forankret i  Barnekonvensjonens artikkel 24 – 29 som omhandler barns helse og rett til utdanning.

Rio de Janeiros favelaer

Rio de Janeiro by bor det over 6 millioner mennesker. Av disse bor ca. 1/3, dvs. ca. 2 millioner, i Rios slumområder; favelaene. Mange favelaer er ofte kjennetegnet ved en nærmest total mangel på gatenavn, elektrisitet og sanitæranlegg. Favelaer har ofte problemer med narkotikarelatert gjengkriminalitet.

De mest beryktede favelaene ligger ofte «vegg i vegg» med luksuriøse eiendommer hvor helikopteret står side om side med de flotteste biler, gjerne ved siden av svømmebassenget.  Mer enn 400.000 barn og unge lever i en tilværelse preget av ekstrem fattigdom, manglende sanitære løsninger, mangelfull skolegang, lite mat og uten store fremtidshåp. De fleste av våre prosjekter inneholder organiserte fritidsaktiviteter i samarbeid med den enkelte skole. Fotball er naturlig nok den største aktiviteten i så måte.Vi har ikke som målsetting å utvikle morgen-dagens Peléer eller Ronaldinhoer, men ønsker å tilby sunne, organiserte aktiviteter som vi gjennomfører ved å bruke fotball som virke-middel for fokus på utdanning.

Arbeidsmetode

I praksis innebærer dette at vi har et tett samarbeid med skolene i de favelaene hvor vi har fotballprosjekter. Våre trenere fungerer som et alternativ til foreldre når det gjelder å følge opp det enkelte barn på skolen. Dersom skolearbeidet neglisjeres, vil våre trenere få melding fra skolen, og hjelpetiltak eller sanksjoner som utestengelse fra trening ell. lignende kan iverksettes. Denne arbeidsmodellen har vist seg å gi meget positiv effekt. På den ene siden holder prosjektene barn og unge unna kriminalitet og narkotikaomsetning. På den annen side har vi kunnet registrere en markant og gledelig forbedring i barnas prestasjoner på, og interesse for, skolearbeidet. Futuro Rio de Janeiro søker alltid å få til en slik arbeids-modell i de favelaene vi etablerer prosjekter.

les hele innlegget »
Prosjektleder i Futuro Rio de Janeiro Snorre Holand inspiserer vanntanker som mulige yngleplasser for mygg som bærer Zika viruset. Prosjektleder i Futuro Rio de Janeiro Snorre Holand inspiserer vanntanker som mulige yngleplasser for mygg som bærer Zika viruset.
38 grader i Rio i dag. Perfekt dag for Copacabana-stranden - men dessverre også for utklekking av nye virusbærende mygg. 

Bildene viser en typisk vanntilførsel til de husene vi ser tusenvis av i favelaene i Rio. Varme og åpent vann er et perfekt klekkemiljø for nye mygg. 
Vi har nå intensivert utdeling av myggnett og myggmiddel. Vi har også fått inkludert myggmiddel og informasjon om Zika-viruset i våre matkasser som deles ut. 

Så langt er det ikke påvist Microcefali (alvorlig hjerneskade på nyfødte) i de seneste seks månedene i våre favelaer. Jeg håper vi kan si det om 12 måneder også.

les hele innlegget »
Futuro Rio de Janeiro deler ut myggnett og myggolje i forebyggende arbeide mot Zika viruset i slummen av Rio de Janeiro i Brasil. Futuro Rio de Janeiro deler ut myggnett og myggolje i forebyggende arbeide mot Zika viruset i slummen av Rio de Janeiro i Brasil.

Det er fortsatt liten kunnskap om Zikaviruset her i favelaen.

Det er derfor bra at vi arbeider sammen med helsepersonell fra helsestasjonen, slik at de kan få gitt informasjon til de mest utsatte.

I morgen skal vi også inspisere vanntanker. Hver bolig har sin vanntank på taket, og denne går alltid tom et par ganger i løpet av en måned. Disse tomme vanntankene står i sola, og det blir en ypperlig klekkeplass for nye mygg. Dette kan man enkelt forhindre ved et enkel desinfiseringsmiddel. Så i morgen blir det mye tak-klatring.

les hele innlegget »
Send zika til 2468 og du støtter Futuro Rio's arbeide med utdeling av myggnett og myggmiddel i kampen mot zika viruset Send zika til 2468 og du støtter Futuro Rio's arbeide med utdeling av myggnett og myggmiddel i kampen mot zika viruset
Futuro Rio de Janeiro arbeider nå intenst med å distribuere myggnett og dekkende klær til gravide i slumområdene i Rio de Janeiro.

Myggnett er det beste forebyggende tiltak som kan iverksettes, da det ikke finnes vaksine for dette viruset.

Situasjonen er prekær - jmf avisoppslag, TV og radio. Vi tenger nå all den støtte vi kan få, og har gjort det enkelt for deg å støtte arbeidet. I tillegg til at vi ønsker at du støtter arbeidet vil vi også gjerne at du deler slik at flest mulig kan få støttet oss og dermed hjelpe de som nå er i faresonen! NÅ!

les hele innlegget »
Skolen har startet opp etter ferien for alle elevene som får støtteundervisning i kjernefagene og engelsk på Casa da Noruega. Vi har nå startet dugnaden med å samle inn 3.200 skolebøker slik at barna i alderen 6-18 år får utdannelse i slummen av Rio de Janeiro i Brasil.

les hele innlegget »

Futuro Rio de Janeiro arrangerer i samarbeid med Grini Golf Klubb ett veldedighetsarrangement i Oslo for å skaffe penger til skolebøker og skolemateriell på skolen Casa da Noruega.

Casa da Noruega ligger i favelaen INPS, midt i slummen av Rio de Janeiro.  Charity Golf Tournament vil bli avholdt på Grini Golfbane onsdag 23 september 2015 fra kl. 12:00. 

les hele innlegget »
Futuro Rio de Janeiro's skole, Casa da Noruega. Skolen ligger i favelaen INPS på Bancrios i Rio de Janeiro i Brasil Futuro Rio de Janeiro's skole, Casa da Noruega. Skolen ligger i favelaen INPS på Bancrios i Rio de Janeiro i Brasil
Futuro Rio de Janeiros arbeider ut fra erkjennelsen av at utdanning er veien ut av fattigdom. Med utdanning følger fremtids-muligheter, håp, selvrespekt og muligheter for et verdig liv. Futuro Rio øker fokus på utdanning for marginaliserte barn, og har derfor startet byggingen av egen skole – «Casa Noruega».

Som kjent er Brasil i en rivende økonomisk utvikling, med et stadig større innslag av internasjonale (ikke minst norske) etableringer i industri og handel. I dag er mer enn 200 norske bedrifter etablert i Brasil.

Samtidig som landet opplever en sterk økonomisk vekst, er Brasil fortsatt et av de landene i verden hvor forskjellen mellom fattig og rik er størst. Det er fortsatt mer enn 140 millioner mennesker som lever i fattigdom i Brasil. Bare i Rio de Janeiro by – hvor vi har ulike sosiale prosjekter – er det mer enn 2 millioner mennesker som lever i fattigdom.

Casa Noruega vil stå ferdig sommeren 2015, og vi vil da ha full fokus på engelsk-opplæring, støtte-undervisning i kjernefag samt etter hvert yrkesfaglige kurs.

les hele innlegget »
Mer enn 300 elever deltar i Academia Futuro Rio. Her får barna organisert trening og skolegang. Mer enn 300 elever deltar i Academia Futuro Rio. Her får barna organisert trening og skolegang.
Futuro Rio de Janeiro arbeider ut fra en erkjennelse om at utdanning er veien ut av fattigdom og håpløshet. 

I alle våre prosjekter ønsker vi derfor å legge inn flest mulig elementer som skal motivere til å prioritere det å gå på skole og tilegne seg lærdom. Kun gjennom økt kunnskap kan man klare å etablere et liv vekk fra den bunnløse fattigdom som preger tilværelsen i Rio de Janeiros favelaer. 
Uten kunnskap og utdannelse er veien kort til gjengkriminalitet, narkotika-salg og prostitusjon.

Futuro Rio de Janeiro arbeider i dag i flere slumområder på halvøya Ilha do Governador i Rio de Janeiro. Alt arbeid var i den første tiden basert på frivillighet og gaver fra privatpersoner og næringsliv. 
Formålet med foreningen er å gi barn og unge i Rio de Janeiros favelaer de muligheter og utøvelse av rettigheter som er slått fast i FNs barnekonvensjon. Futuro Rios prosjekter og aktiviteter er forankret i  Barnekonvensjonens artikkel 24 – 29 som omhandler barns helse og rett til utdanning.

Rio de Janeiros favelaer

Rio de Janeiro by bor det over 6 millioner mennesker. Av disse bor ca. 1/3, dvs. ca. 2 millioner, i Rios slumområder; favelaene. Mange favelaer er ofte kjennetegnet ved en nærmest total mangel på gatenavn, elektrisitet og sanitæranlegg. Favelaer har ofte problemer med narkotikarelatert gjengkriminalitet.

De mest beryktede favelaene ligger ofte «vegg i vegg» med luksuriøse eiendommer hvor helikopteret står side om side med de flotteste biler, gjerne ved siden av svømmebassenget.  Mer enn 400.000 barn og unge lever i en tilværelse preget av ekstrem fattigdom, manglende sanitære løsninger, mangelfull skolegang, lite mat og uten store fremtidshåp. De fleste av våre prosjekter inneholder organiserte fritidsaktiviteter i samarbeid med den enkelte skole. Fotball er naturlig nok den største aktiviteten i så måte.Vi har ikke som målsetting å utvikle morgen-dagens Peléer eller Ronaldinhoer, men ønsker å tilby sunne, organiserte aktiviteter som vi gjennomfører ved å bruke fotball som virke-middel for fokus på utdanning.

Arbeidsmetode

I praksis innebærer dette at vi har et tett samarbeid med skolene i de favelaene hvor vi har fotballprosjekter. Våre trenere fungerer som et alternativ til foreldre når det gjelder å følge opp det enkelte barn på skolen. Dersom skolearbeidet neglisjeres, vil våre trenere få melding fra skolen, og hjelpetiltak eller sanksjoner som utestengelse fra trening ell. lignende kan iverksettes. Denne arbeidsmodellen har vist seg å gi meget positiv effekt. På den ene siden holder prosjektene barn og unge unna kriminalitet og narkotikaomsetning. På den annen side har vi kunnet registrere en markant og gledelig forbedring i barnas prestasjoner på, og interesse for, skolearbeidet. Futuro Rio de Janeiro søker alltid å få til en slik arbeids-modell i de favelaene vi etablerer prosjekter.

les hele innlegget »