Gi månedlig

Her kan du bli Rio venn ved å bidra med en liten støtte gjennom AvtaleGiro. Du bidrar med et beløp hver måned og hjelper da til med å bedre leveforholdene for barn og unge i slummen i Rio de Janeiro.

Utdanning er veien

Futuro Rio de Janeiro har nå bygget ferdig skolen Casa da Noruega - en skole som gir støtteundervisning i kjernefagene samt engelsk for barn i slummen. Dette vil gi de unge et bedre utgangspunkt for et voksenliv bort fra fattigdom og kriminalitet.

Casa da Noruega - det norske huset - er en gave fra det norske folk til barn i slummen i Rio de Janeiro.

Din støtte forandrer liv!

 Eksempler på hva vi kan få utrettet for beskjedne midler:
.

 For 100 NOK:  kan vi sørge for gode og sunne fritidsaktivteter for et barn i en måned

 For 150 NOK: kan vi sikre en god oppfølging av skolearbeid for ett barn.

 For 300 NOK: kan vi gi en familie næringsrik mat i 10 dager.

For 500 NOK: kan vi gi skolebøker til 6 elever.

For  1.000 NOK: kan vi gi en familie mat, rent vann og klær i 1 mnd.

 

"FUTURO RIO DE JANEIRO BRUKER INNSAMLEDE MIDLER SVÆRT EFFEKTIVT"