hjelp barna med ett Engangsbeløp

Med en engangs-støtte kan du bidra til noen av Futuro Rio de Janeiros prosjekter og aktiviteter. Avhengig av verdien du bidrar med, vil du sørge for at vi kan opprettholde våre aktiviteter innen områdene mat, vann, helse og utdanning. Dette er livsnødvendig-heter og aktiviteter som bidrar til å forbedre levekårene for svært mange barn og familier i slummen av Rio de Janeiro.

Giverkonto 6219 06 70347

For PayPal-brukere:
Husk å legge inn det beløpet du ønsker å støtte med i beløpsfeltet på neste side."FUTURO RIO DE JANEIRO BRUKER INNSAMLEDE MIDLER SVÆRT EFFEKTIVT."