Din støtte til Futuro Rio DE JANEIRO hjelper

Photos: Snorre Holand - Futuro Rio de Janeiro
Photos: Snorre Holand - Futuro Rio de Janeiro

Formålet med Futuro Rio de Janeiro er å gi barn og unge i Rio de Janeiros favelaer de muligheter og utøvelse av rettigheter som er slått fast i FNs barnekonvensjon. Her kan du bli Rio venn ved å bidra med å gi støtte gjennom AvtaleGiro. 

Photos: Snorre Holand - Futuro Rio de Janeiro
Photos: Snorre Holand - Futuro Rio de Janeiro


Som Rio-venn bidrar du med et beløp hver måned, og du hjelper da til å bl.a. drive skolen Casa da Noruega, og sørge for mat til de mest vanskeligstilte i slummen. 
 

92,8 % av alle midlene Futuro Rio de Janeiro samler inn tilfaller organisasjonen. De resterende 7,2 % er kostnader vi har ved å samle inn penger.