Futuro Rio de janeiro på fabrikkbesøk hos matkasse- leverandør
i Rio de Janeiro.

Fabrikkbesøk hos matkasse- leverandør.


Prosjektleder Snorre Holand på fabrikkbesøk i mars 2014. Formålet med besøket var å få avtaler om kjøp av flere matkasser, for utdeling i favelaene i slummen av Rio de Janeiro i Brasil.