VANNPROGRAMMET

Rensing: I regntiden blir ofte favelaene skyllet nedover fjellsidene av vannmassene. Store jordras ødelegger alt drikkevann. Stort behov for rensing.

Distribusjon: I tørre perioder er det stor vannrasjonering i enkelte favelaområder. Det er da stort behov for å kunne transportere vann fra andre områder og etablere effektive distribusjonsløsninger slik at alle kan få tilgang til rent vann.

Permanente løsninger: Permanente løsninger krever etablering av økonomiske fond og samarbeid med lokale myndigheter.