UtdanningSPROGRAMMET

Casa da Noruega er Futuro Rio de Janeiros egen skole. Her får barn fra slummen tilbud om opplæring i kjernefag, samt spesiell opplæring i engelsk.

Skolen er gratis for de barna som blir tatt opp (opptakskriterier er sosiale forhold).

Det utvikles og iverksettes også yrkesrettede kurs som skal gi mulighet for en trygg fremtid bort fra fattigdom, sult og nød.

Sunne holdninger og gode verdier i et inspirerende læringsmiljø er fundament for drift av Casa da Noruega.