HelseProgrammet

Helseattest: Alle som blir tatt opp i Futuro Rio de Janeiros prosjekter vil gjennomgå en grundig helsesjekk.

Vaksiner: Det er et stort behov for basis vaksinering av barn i slummen.  

Myggnett: Distribusjon av myggnett mot spredning av dengue og zika - virus er også en livsviktig oppgave (likt malaria)

Lege/Tannlege: Futuro Rio de Janeiro har avtaler med faste leger og tannleger for sine barn og unge. Offentlige tjenester er svært mangelfulle, private tjenester er umulig pga den enkeltes økonomi.

Førstehjelp og akuttmedisin: Futuro Rio de Janeiro har etablert velfungerende rutiner for dette. Hindrer større sykdomshistorier.