Futuro Rio de janeiro's Skole: Casa da Noruega

Etter to års planlegging og ett års bygging er nå endelig vår egen skole – Casa da Noruega ferdig. Allerede i 2010 startet vi diskusjoner med den administrative ledelsen i favelaen INPS om mulighetene for å få bygget en skole i favelaen. I motsetning til mye annet i Brasil, gikk det kort tid fra de første forespørslene ble gjort og til vi hadde fått klarsignal til å kjøpe tomten hvor Casa da Noruega i dag står.

Futuro Rio de Janeiro arbeider ut fra en filosofi om at utdanning er den sikreste veien ut av et liv i fattigdom, nød og kriminalitet. Etter en tids utstrakt samarbeid med de offentlige skolene i de favelaene vi arbeider, så vi behovet for å styrke undervisningstilbudet til de barna som bor i «våre» favelaer.
I dag står skolen ferdig – og vi er svært stolte og fornøyde.
Vi kan nå tilby mer enn 300 gutter og jenter undervisning i kjernefagene portugisisk, matematikk, historie og samfunnskunnskap. I tillegg til dette vil vi gi utvidet engelskundervisning – da denne er svært dårlig i den offentlige skolen i Brasil.

Åpningen av Casa da Noruega fant sted lørdag 14. mars, og ble benhølig markert med inviterte gjester fra Norge og Brasil samt aviser og TV stasjoner.

 Vi takker alle våre givere, sponsorer og andre støttespillere som har gjort det mulig for oss å tilby mer enn 300 barn undervisning. En stor takk også til den administrative ledelsen ved INPS, til våre ansatte og til alle frivillige som har hjulpet oss i byggeprosessen.

Klasserommet til Casa Noruega.
Casa da Noruega's fasade ble overraskende dekorert med norskt vinterlandskap og det Norske flagg.
Planskisse, Casa Noruega, INPS Ilha do Governador, Rio de Janeiro